Andersen: Et lite fåtall er ekstremister

Statsråd Dag Terje Andersen, som er ansvarlig statsråd for integreringspolitikken, mener det forekommer enkelte utslag av radikal islam i Norge.