• Under 60 prosent mener alkohol er for dyrt. Colourbox

Flere støtter restriktiv alkoholpolitikk

Flere enn før støtter restriktive alkoholregler. Nordmenn drikker litt mer, men færre er opptatt av billigere alkohol og økt tilgjengelighet.