- Overlevde Kato Air-kapring fordi de var nordlendinger

Professor i krisepsykiatri, Lars Weisæth, mener det at det var nordlendinger om bord reddet livet til alle som opplevde Kato Air-kapringen i 2004.