- Lovforslaget i tråd med tariffavtale

Arbeidsdepartementet (AD) mener at høringsnotat om framtidige pensjoner er i tråd med pensjonsforlikene i Stortinget og tariffavtalen mellom partene i arbeidslivet og staten i 2009.