- Ingen god sak for NHO

NHO-presidentens tollsak er ingen god sak for NHO, mener leder Sten Magnus i organisasjonens etikkutvalg.