• Islamsk Råd inviterer til markering mot terror i Oslo lørdag. Scanpix

Islamsk Råd med antiterrormarkering

Islamsk Råd Norge inviterer til bred markering mot terror etter selvmordsaksjonen i Stockholm.