Skyter hjort og elg for en halv milliard

Hjorteviltjakta har fått større økonomisk betydning for bøndene de siste tiårene. I 2009 utgjorde kjøttverdien av elg og hjort over en halv milliard kroner.