Skjerpede habilitetsregler for folkevalgte

Odelstinget sørget fredag for å skjerpe habilitetsreglene for folkevalgte i kommunene og kommuneansatte.