Beste juli noen gang for norsk sjømat

Norge eksporterte 164.000 tonn sjømat til en verdi av 7,8 milliarder kroner i juli. Selv om det ble solgt færre tonn sjømat, endte verdien på ny julirekord.

Norge er storeksportør av laks. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB scanpix
  • NTB
Publisert: Publisert:
Fiskeriminister Harald T. Nesvik (Frp) gleder seg over julirekorden. Her er han fotografert ved Cermaqs smoltanlegg i Chile tidligere i år. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix
Snøkrabbe har en kraftig oppgang. Arkivfoto: Terje Bendiksby / NTB scanpix
icon
Denne artikkelen er over tre år gammel

I juli var det en nedgang i volum på 6 prosent og en økning i verdi på 11 prosent, eller 768 millioner kroner, målt mot samme periode i fjor, ifølge tall fra Norges sjømatråd.

Så langt i år har Norge eksportert 1,4 millioner tonn sjømat til en verdi av 59 milliarder kroner.

– Veksten i eksportvolumet av laks i juli, kombinert med økte priser, er den viktigste årsaken til at verdien av norsk sjømateksport har vært høy i juli måned, sier sjømatanalytiker Paul T. Aandahl i Norges sjømatråd.

– Tidenes julimåned for norsk sjømateksport har vi all grunn til å glede oss over!

Fiskeriminister Harald T. Nesvik (Frp) gleder seg også over julirekorden.

– Sjømatnæringen bidrar til arbeidsplasser og verdiskaping som gir ringvirkninger i hele landet, og målet er at næringen skal fortsette å vokse. Regjeringen har store ambisjoner for sjømatnæringen, og vi må fortsette å jobbe for vekst, slik at denne framtidsnæringen skal kunne utvikle seg videre, sier han.

Normalt en svak måned

Det er sesongsvingninger i eksporten av sjømat, og juli er ifølge Norges sjømatråd den svakeste eksportmåneden. For eksport fra fiskeriene var juli 2019 den nest høyeste julimåneden noensinne, 5 prosent høyere enn fjoråret og en halv prosent lavere enn juli 2015, som var rekordåret for fiskerisektoren.

– For havbruk var eksporten på til sammen 6,2 milliarder kroner, noe som er rekord for juli måned, sier Aandahl.

78 prosent av den totale sjømateksporten i juli kom fra havbruk, opplyser Norges sjømatråd.

Mest laks

Norge eksporterte 90.700 tonn laks for 5,8 milliarder kroner i juli. Det er en økning i volum på 4 prosent og en økning i verdi på 11 prosent fra samme måned i fjor. Polen, Frankrike og Danmark var de største markedene for laks i juli.

– Etterspørselen etter laks fortsetter å øke. Størst vekst har det vært i eksporten til Asia. Dette er hovedsakelig drevet fram av en bedret markedsadgang til det kinesiske markedet, sier analytiker Aandahl.

For ørret gikk eksporten opp med 54 prosent i volum og 45 prosent i verdi. For fersk torsk var det en nedgang i både mengde og verdi, mens det gikk i motsatt retning for fryst torsk.

Innen klippfisk var det en økning, mens det gikk noe ned for tørrfisk. Det var også nedgang innen saltfisk.

Snøkrabbe selger som bare det

Eksporten av kongekrabbe falt noe. Til gjengjeld var det en enorm økning i salget av snøkrabbe. Norge eksporterte 390 tonn snøkrabbe for 55 millioner kroner i juli. Det er en volumøkning på 236 prosent og en verdiøkning 244 prosent fra juli i fjor. Danmark og Japan var de viktigste markedene for snøkrabbe i juli.

– Det er en del båter som nå har lyktes enda bedre med snøkrabbefisket. Det har blitt fisket mye i sesong – og eksportert mye frossent over til asiatiske markeder nå i juli. Etterspørselen for norske krabber i Asia er høy, og snøkrabben er med på å imøtekomme denne etterspørselen, sier Frank Isaksen, sjefanalytiker i Norges sjømatråd.

Publisert: