• Lovverket som nå foreslås ville ha gjort det vanskeligere for hjelpeapparatet å forsvare behandlingen av Siw, mener utvalgsmedlemmene Arnhild Lauveng og Tommy Sjåfjell. Siws leilighet etter at hun ble funnet død. Politiet

Utvalg vil tvinge fram samarbeid om tvang

Kommuner og helseforetak bør pålegges å samarbeide, dersom de tvangsinnlegger en person med tunge rusproblemer.