Utvalg vil tvinge fram samarbeid om tvang

Kommuner og helseforetak bør pålegges å samarbeide, dersom de tvangsinnlegger en person med tunge rusproblemer.

Lovverket som nå foreslås ville ha gjort det vanskeligere for hjelpeapparatet å forsvare behandlingen av Siw, mener utvalgsmedlemmene Arnhild Lauveng og Tommy Sjåfjell. Siws leilighet etter at hun ble funnet død.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over tre år gammel

Det foreslår tvangslovutvalget i sitt forslag til nytt lovverk om tvangsbruk. Onsdag er det debatt under Arendalsuka om tvang overfor tunge rusmisbrukere – med utgangspunkt i historien om Siw.

Stavanger-kvinnen ble tvangsinnlagt 30 ganger på psykiatrisk i årene før hun be funnet død av en overdose i sin kommunale leilighet. Samarbeidet mellom psykiatrisk og kommunen var mangelfullt. Få måneder før hun døde ble hun skrevet ut etter et tvangsopphold, samtidig som hjelpeapparatet fryktet at hun skulle bli drept eller dø av en overdose.

– Siws gjentatte akuttinnleggelser ville neppe kunne ha blitt gjort på denne måten med den nye loven, mener Arnhild Lauveng, som satt i tvangslovutvalget.

  • LES HISTORIEN OM SIW:
Les også

Gi meg litt lykke før jeg dør

Arnhild Lauveng

Lauveng er forsker og tidligere pasient i psykiatrien. Den nye loven gjør det klart at dersom en person skal tvangsinnlegges, så må behovet for tvangsinnleggelsen være stort for pasienten. Utvalget foreslår regler for å unngå stadige innleggelser og for å styrke kontrollen av tvangsbruken. Og: Hvis en rusmisbruker blir tvangsinnlagt, pålegges kommune og helseforetak å samarbeide. Allerede når etatene planlegger tvangsinnleggelsen, må de bli enige om målet med innleggelsen. Og starte planleggingen av hva som skal skje etter utskrivelsen. Å kreve at det foreligger en plan for tida etter tvangsoppholdet, skal bidra til at pasienten får forsvarlige og helhetlige tjenester.

Les også

Tvangslovutvalget foreslår en ny felles lov for all tvangsbruk

– Et bedre liv

– Man kan ikke bare dra folk ut av sitt miljø, fordi det er så vondt for oss andre å se dem ruse seg. Tvangens formål må være å gi dem et bedre liv etterpå, sier Tommy Sjåfjell, vernepleier, tidligere rusmisbrukere og medlem av utvalget.

Han legger til at kommunene plikter å forsøke frivillige løsninger før tvang.

Tommy Sjåfjell

Utvalget foreslår at pasienten ikke har lov til å nekte etatene å lage en samarbeids- og planleggingsavtale. Regionale bistandsteam skal gi etatene råd. De nåværende kontrollkommisjonene, som fører tilsyn med tvangsbruk, foreslås erstattet av tvangsbegrensingsnemnder. Nemndene skal kunne pålegge kommuner og helseforetak å samarbeide om pasientene som er underlagt tvang.

Overfor en slik nemnd ville det ha vært vanskelig for hjelpeapparatet å forklare hvorfor det var forsvarlig å gjentatte ganger skriver Siw ut til det samme, destruktive bomiljøet, mener Sjåfjell.

– Økt rettssikkerhet

I dag har Norge fire ulike lover for tvangsbruk. Utvalget har foreslått å samle disse til én.

– Dagens tvangslover er vanskelige å forstå både for brukere og fagfolk. Det nye forslaget vil gi rusmisbrukere økt rettssikkerhet, mener Sjåfjell.

– Mange med rusproblemer faller mellom ulike lovverk. Med én felles lov, blir det helhetlige ansvaret tydeligere, sier Lauveng. Hun tror loven, hvis den blir vedtatt av Stortinget, vil kunne hjelpe folk med tunge rusproblemer noe.

– Men en lov om tvang kan ikke løse alle problemer for denne gruppa, understreker Lauveng.

Siw (1969 - 2015)

Debatt om Siw-saken

Under Arendalsuka deltar hun i en debatt om hvorvidt den nye tvangsloven kan få en slutt på menneskerettighetsbruddene i psykiatrien. Samme dag (onsdag) debatterer politikere, brukere og fagfolk tvangsbruk overfor rusmisbrukere med utgangspunkt i Siw-saken. I panelet: professor Thomas Clausen, statssekretær Maria Jahrmann Bjerke (H), brukerrepresentant Tommye Husebye (RIO), tidligere miljøarbeider og Siws primærkontakt Pål Holden og stortingsrepresentant Elise Bjørnebekk-Waagen (Ap). Aftenbladet innleder om Siw-saken.

Publisert: