Vil flytte kjempeformue i protest mot banknedleggelse

Pengesterke bygdefolk i Fåvang i Gudbrandsdalen truer med å bytte bank dersom Gjensidige NOR Sparebank gjør alvor av planene om å legge ned bankfilialen i bygda.