En halv million i bot for ulovlig sprenging

Høyesterett har forkastet anken fra en hytteeier i Søgne i Vest-Agder. Dermed må hytteeieren betale 500.000 kroner i bot for å ha sprengt bort mer fjell enn byggetillatelsen ga rom for.