Opplaget ned med nesten 90.000 aviser

Opplaget for landets aviser falt med 3,5 prosent i fjor. VG falt mest, hvilket igjen gjør Aftenposten til Norges største avis. Slik var utviklingen for de ti største avisene.