Full sjekk av alle lengre tunneler

Vegdirektøren krever en grundig utredning av sikkerheten til alle tunneler over tre kilometer, både over og under vann.