Klart for bevisføringen

Fredag starter Agder lagmannsrett bevisføringen i Baneheiasaken. Da skal en åstedsgransker fra Kriminalpolitisentralen for lukkede fører orientere retten om de funn som ble gjort på åstedet.