Nikotinavhengighet er et alvorlig helseproblem

Både internasjonale studier og en norsk undersøkelse tyder på at andelen nikotinavhengige røykere øker, slik at vi får en mer belastet gruppe røykere.