• Det ventes 13.500 asylsøkere til Norge i 2010. Jarle Aasland

Nedjusterer anslaget på asylsøkere

Utlendingsmyndighetene tror det kommer 5000 færre asylsøkere til Norge i år enn tidligere antatt. Prognosen justeres ned fra 18.500 til 13.500 søkere.