Planen er klar: Slik kan Norge gjenåpnes på 1-2-3-4

Data, ikke datoer, skal styre tempoet. Her er planen for å gjenåpne Norge på 1–2–3–4.

Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er 672 dager gammel

Informasjonen i artikkelen kan være utdatert. Gå til vårt direktestudio for siste nytt om korona-utbruddet.

-> Gå til direktestudio

Erna Solberg (H) redegjorde onsdag i Stortinget om strategien for en gradvis gjenåpning av Norge.

– Vi skal tilbake til en mer normal hverdag, og vi skal gjøre det trinnvis og kontrollert. Vi har stått i dette sammen. Vårt mål er at vi også skal komme sammen ut av krisen, sier statsministeren.

Les også

Nå kommer «Plan gjenåpning»: – Ikke senk skuldrene

Tre uker mellom hvert trinn

Regjeringens gjenåpningsplan består av fire trinn og en oversikt over hvilke tiltak som lettes på i hvert trinn.

– For hvert trinn i gjenåpningen, må vi følge situasjonen nøye. Hvis antall smittede og antall syke ikke går opp, kan vi gå videre til neste trinn etter tre uker. Hvis antall smittede og syke øker, må vi vente eller stramme inn igjen. Med andre ord er det data og ikke datoer som vil styre, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

Man går altså ikke videre til neste trinn uten at man ser konkrete resultater. Smittesituasjonen bestemmer fremdriften. For å ha nok data til å bestemme dato, må det gå om lag tre uker mellom hvert trinn, ifølge regjeringen.

Før det blir aktuelt å gå fra ett trinn til et annet, vil det bli gjort vurderinger basert på tre sjekkpunkter:

 1. Smittesituasjon og sykdomsbyrde
 2. Kapasitet i helsetjenesten
 3. Vaksinasjon

Barn og unge skal prioriteres først, deretter arbeidsplasser og næringsliv.

Trinn 1

Reversere alle eller deler av de strenge nasjonale tiltakene som ble innført før påske. Det vil blant annet si å vurdere:

 • Inntil fem gjester i private hjem.
 • Arrangementer som kun samler personer fra én kommune kan gjennomføres.
 • Skjenking til klokken 22:00, med krav om matservering.
 • Avstandsanbefalingen endres tilbake til én meter.
 • Inntil 100 personer på arrangementer innendørs, som kultur- og idrettsarrangementer, konferanser og gudstjenester, der alle sitter på faste tilviste plasser.
 • Inntil 200 personer på arrangementer utendørs, men 200 personer ganger 3 kohorter hvis publikum sitter i faste tilviste plasser.

Trinn 2

Trolig vil det tidligst være mulig å starte på trinn to i siste halvdel av mai. I trinn 2 åpnes det for:

 • Økt fysisk undervisning på universiteter, høyskoler og fagskoler.
 • For besøk i private hjem åpnes det forsiktig fra fem til ti gjester.
 • For private arrangementer i leide lokaler vil det blir åpnet for inntil 20 personer.
 • Skjenketiden utvides til kl. 24:00, og kravet om matservering fjernes.
 • Arrangementer kan gjennomføres med 200 personer innendørs der alle sitter på faste tilviste plasser.
 • Barn og unge vil kunne delta på arrangementer og organisert trening innenfor kommunen. Innendørs vil det være en antallsbegrensning på 100.
 • For voksne i breddeidretten åpnes det gradvis for organisert trening både ute og inne i grupper på inntil 20 personer. Helsemyndighetene vil innen midten av april foreslå en modell for gjenåpning av breddeidretten.
 • Reiser innenlands kan gjennomføres.
 • Rådet om å unngå reiser til utlandet opprettholdes, med mindre reisen er strengt nødvendig. Det vil fortsatt være stenge krav om karantene og testing for dem som kommer inn i landet.
 • Det vil komme lettelser for familiebesøk fra utlandet, både fra EØS-området og tredjeland. Regjeringen vil blant annet vurdere åpning for innreise for kjærester og besteforeldre.
 • Det vil også komme lettelser for prioriterte grupper med arbeidsreisende fra utlandet.

Trinn 3

I trinn 3 vil det kunne lempes ytterligere på restriksjoner både i det private og det offentlige rom.

 • Det åpnes for at en kan ha 20 gjester hjemme. 50 personer skal kunne møtes på private arrangementer i leide lokaler.
 • For offentlige arrangementer vil det bli gjort egne vurderinger som knyttes opp mot eventuell bruk av hurtigtester og koronasertifikat.
 • Det blir normale skjenketider, men det vil fortsatt være krav om registrering og god avstand mellom gjester.
 • Regjeringen vil fortsatt ønske at flest mulig jobber på hjemmekontor.
 • I breddeidretten for voksne vil det bli vurdert å åpne gradvis for seriespill og øvrige konkurranser.
 • Toppidrettsutøvere kan nå drive tilnærmet normal idrettsaktivitet.
 • Regjeringen vil også åpne for mer utenlandsreiser, men med fortsatt krav til karantene og testing. Disse kravene kan imidlertid bli endret fra i dag. Også for reiser utenlands vil regjeringen vurdere hvordan koronasertifikatene kan brukes.
 • Det vil også åpnes for mer normal arbeidsinnvandring.

Trinn 4

Her vil mye kunne være tilnærmet som normalt, men det vil fortsatt være krav til smitteverntiltak, avstand og at man er hjemme når man er syk eller i karantene.

Det kan fortsatt være behov for noe hjemmekontor.

Det vil fortsatt være antallsbegrensninger knyttet til store offentlige arrangementer og breddeidrett- og fritidsaktiviteter, men det må vurderes løpende.

Det kan fortsatt være aktuelt med innreiserestriksjoner, særlig for reisende fra tredjeland.

Folk må regne med at det kan være krav om karantene og test for reisende fra enkelte områder. Også reglene som gjelder for innreise, må løpende vurderes.

Den største fienden

Planen er basert på anbefalinger fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet.

– Hva er gjenåpningsplanens største fiende. Er det mutasjoner? Disiplin i folket?

– Den største fienden er mutasjoner som vaksinene ikke biter på. Faren for utsettelser i gjenåpningen ligger i at vi får utbrudd som blir for store, og som vi ikke klarer å holde kontroll over, og som da gjør at vi fortsatt må holde et høyere nasjonalt nivå, sier Solberg til Aftenbladet.

– Klart, muterte virus som vaksiner ikke virker på, er den største utfordringen. Jeg vil ikke si at vi da er tilbake igjen til null, for det virker sikkert litt og hjelper sikkert noe, men det vil jo gjøre at vi må holde strengere tiltak lenger, sier statsministeren.

Regjeringen minner om at det kan komme nye mutasjoner som endrer spillereglene, og at det er noe usikkert hvor fort vaksinene kommer og hvor godt de virker mot smittespredning.

Det er derfor ikke hensiktsmessig å tidfeste de ulike trinnene i planene, ifølge Solberg.

Selv om det kommer lettelser, vil det fortsatt være nødvendig å slå ned lokale utbrudd med lokale eller regionale tiltak. Folk må derfor være forberedt på at det kan bli enda større forskjeller på smitteverntiltakene i ulike deler av landet, varsler regjeringen.

Prioriterer barn

– Strenge smitteverntiltak har ført til ekstra belastninger for mange, ikke minst barn og unge opplever ensomhet under pandemien. De savner mer sosial kontakt med andre. Derfor vil vi prioritere lettelser for barn, unge og studenter, og det åpnes for mer sosial kontakt privat, sier kunnskapsminister Guri Melby (V).

– Målet har hele tiden vært at barn og unge skal ha lavest mulig tiltaksbyrde og at tjenestene til barn og unge skal skjermes så langt det har vært smittevernfaglig forsvarlig. Men noen har betalt en høyere pris i kampen mot pandemien enn andre. De som var sårbare før pandemien, har også blitt hardest rammet av krisen. De skal ikke bli stående igjen alene, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

Statsminister Erna Solberg (H) har ledet et land som har vært preget av svært inngripende tiltak for å hindre koronasmitte. Her er hun fotografert i et folketomt og nedstengt Oslo sentrum 9. mars.
Publisert: