- Regjeringens næringspolitikk er for vag

For vagt, er karakteristikken forsker Martha Kold Bakkevig gir de visjonene statsråd Einar Steensnæs trekker opp for regjeringens næringspolitikk.