Barnedrapssaken behandles i Høyesterett

Høyesteretts kjæremålsutvalg har besluttet at en 25 år gammelkvinne, som er dømt til elleve års fengsel for barnedrap, skal fåsaken behandlet i Høyesterett. Dette kan innebære at straffesakenmå behandles på nytt.