Skjerper krav til aktsomhet

En rekke norske og andre lands injuriedommer passerer hos Den Europeiske Menneskerettighetsdomstolen (EMD) i Strasbourg.