Hallvard Flatland dømt for heleri

Hallvard Flatland er i Borgarting lagmannsrett dømt til et halvtårs fengsel for heleri. To av månedene er gjort betinget.