Aksjon skal gi husrom til 900 flyktninger

900 enslige flyktninger som har fått opphold i Norge skal innen 15. november også få bolig i norske kommuner.