Advarer mot snusepidemi

I 1982 ble det solgt 200 tonn snus her i landet. 20 år senere erdet tilsvarende tallet 500 tonn.