Tareskogen forsvinner

Slam og trådformede alger er i ferd med å bryte ned taren langs kysten vår.