- For sterke bindinger mellom leger og industri

Einar Kringlen, professor i psykiatri og tidligere leder av Rådet for psykisk helse, er én av dem som hilser vedtaket fra Helse Øst velkommen.