7700 kjøretøy kan bli avskiltet

Rundt 7700 kjøretøy i Rogaland risikerer å bli avskiltet. Over halvparten av disse er i Stavanger og Sandnes.