Mat forurenser mest

Produksjon av mat forurenser mer enn produksjon av emballasje, hevder Den norske emballasjeforening.