Komité mister kongehuset og Stortinget: – Det er nærmest en vendetta

Kontrollkomiteen fratas budsjettansvaret for over 2 milliarder kroner til kongehuset og Stortinget. Grepet sammenlignes med en hevnaksjon etter at komiteen har gitt kongehuset og Stortinget mye juling.

Stortingets åpning 2016. Kong Harald og dronning Sonja forlater Stortinget etter den høytidelige åpningen av det 161. storting mandag. OSLO 20161003. Stortingets åpning 2016. Kong Harald og dronning Sonja forlater Stortinget etter den høytidelige åpningen av det 161. storting mandag. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fem år gammel

En rekke opplyste kilder slår fast overfor Aftenbladet at budsjettsansvaret for Det kongelige hoff og Stortinget fjernes fra kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Ansvaret omplasseres til henholdsvis kommunal- og forvaltningskomiteen og finanskomiteen fra og med 1. oktober, altså starten på neste stortingsperiode.

I statsbudsjettet for 2017 sto Det kongelige hus og «Stortinget og underliggende institusjoner» oppført med utgiftsposter på henholdsvis 247,5 millioner og 2,27 milliarder kroner.

– Det er nærmest en vendetta

Endringen er allerede klarert med de aller fleste partigruppene på Stortinget, får Aftenbladet opplyst.

Samtlige partier er representert i reglementskomiteen som siden 1. oktober har jobbet med dette og en rekke andre endringer i Stortingets forretningsorden og andre regler.

Bare Senterpartiet, ved Marit Arnstad, har tatt dissens på dette punktet.

Per Olaf Lundteigen (Sp) mener kontroll- og konstitusjonskomiteen blir straffet for grundig arbeid.

Per Olaf Lundteigen (Sp), medlem i kontroll- og konstitusjonskomiteen, sammenligner grepet nærmest med en hevnaksjon.

– Hvis man tar vekk dette fra kontrollkomiteen, er det nærmest en vendetta mot kontrollkomiteen.

– Så du mener at her straffes kontrollørene for å ha gjort en god jobb?

– Korrekt, sier Lundteigen.

«Vendetta» betyr hevn eller blodhevn, ifølge bokmålsordboka.

Les også

- Kongehuset bruker hoffets penger på privat vedlikehold

Les også

Presidentskapet får kritikk for byggesprekk

Pomp og prakt under Stortingets høytidelige åpning høsten 2015. Kongehuset har etter det fått betydelig kritikk for omgangen med pengeoverføringene fra Stortinget.

Kongelig pengerot og kritikk av budsjettsprekk

Det store flertallet mener endringen er logisk. I statsbudsjettet sorterer Stortinget under finansdepartementets budsjettkapitler, mens kongehuset sorterer under Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

I tillegg argumenteres det for at komiteens kontrollfunksjon vil bli rendyrket og styrket. Flere kilder viser til styrkede rettigheter for mindretallet til å åpne og undersøke saker.

Samtidig må kontrollkomiteens medlemmer belage seg på en halvering i tillatt taletid. De får ikke opprettholdt sitt privilegium med 30 minutters taletid, en ordning som har skapt en del misnøye på Stortinget, etter det Aftenbladet får opplyst.

Dette skjer på tampen av en stortingsperiode der kontroll- og konstitusjonskomiteen både har kritisert mangel på åpenhet og rot rundt pengebruken ved kongehuset.

Presidentskapet på Stortinget, som har vært ventet å sende saken til partiene torsdag, har fått saftig kritikk av kontrollkomiteen for omgangen med Stortingets pågående byggeprosjekt.

Presidentskapet er Stortingets øverste administrative organ. Sammen med stortingsadministrasjonen er presidentskapet byggherre for en pågående ombygging av Stortinget. Den ble før jul tallfestet til 1,8 milliarder kroner. Det er 1,1 milliarder over forventet kostnad i beslutningsgrunnlaget fra 2013.

Kontrollkomiteen har karakterisert saken som svært beklagelig og har satt fingeren på alvorlige mangler i prosessen, inkludert mangel på informasjon.

Før jul ble Riksrevisjonen bedt om å granske saken.

Senterparti-duoen Marit Arnstad og Per Olaf Lundteigen avbildet i Stortinget. Førstnevnte tok dissens mot forslaget om å frata budsjettansvaret for kongehuset og Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen, der Lundteigen er representert.

– Jeg har nesten ikke ord

Lundteigen (Sp), som altså sitter i kontroll- og konstitusjonskomiteen, kaller forslagene om budsjettansvaret for «helt usaklig».

– Jeg forstår det ikke på en annen måte enn som en reaksjon på at kontroll- og konstitusjonskomiteen har gjort en solid jobb når det gjelder budsjettet til kongehuset, hoffet og Stortinget. At det nå skal bli slutt på det, har jeg nesten ikke ord for å beskrive, sier han til Aftenbladet.

– Fram til de siste årene har de to budsjettene ikke blitt sett etter i sømmene. Vi har nå gjort det. Vi har fått orden på det kongelige hoff, så fremt vår innstilling følges. Stortinget er det ennå ikke orden på. Og da å frata oss budsjettansvaret for det, er helt, helt usaklig.

– Hva vil du si om tidspunktet for dette med tanke på de sakene som du viser til?

– Timingen er perfekt fra flertallet i reglementskomiteen. Jeg er spent på om presidentskapet støtter det. Hvis presidentskapet støtter dette nå, er det mer enn tydelig at den har vært kraftig irritert på at vi i kontrollkomiteen samstemmig har gått de to institusjonene, Det kongelige hoff og Stortinget, etter i sømmene og gjort en god jobb, sier Lundteigen.

Endringer i forretningsorden foretas tradisjon tro helt på tampen av en stortingsperiode.

Marit Nybakk (Ap) har ledet arbeidet i reglementskomiteen på Stortinget siden 1. oktober i fjor. Nybakk er første visepresident i Stortingets presidentskap, som er Stortingets øverste administrative organ.

Avgjøres før ferien

Aftenbladet får opplyst at reglementskomiteen har bestått av leder Marit Nybakk (Ap), Ingjerd Schou (H), Rigmor Andersen Eide (KrF), Marit Arnstad (Sp), Rasmus Hansson (MDG), Helge Andre Njåstad (Frp), Trine Skei Grande (V), Torgeir Knag Fylkesnes (SV) og Dag Terje Andersen (Ap).

Nybakk og Schou er også en del av Stortingets presidentskap.

Første visepresident Nybakk opplyser at en reglementskomité nedsettes hvert fjerde år.

– Dette er en jobb som er gjort med en profesjonell tilnærming fra reglementskomiteen for å få en god nok komitéstruktur, forretningsorden, registre for stortingsrepresentantenes økonomiske interesser og lov om stortingsrepresentantenes godtgjørelser fra 1. oktober, sier Nybakk, som understreker at hun uttaler seg som leder av reglementskomiteen.

Hun viser til at komiteen ut fra en grundig helhetsvurdering har sett på hva som er en hensiktsmessig arbeidsdeling mellom fagkomiteene.

– Vi har også sett på komitéstrukturen og forretningsorden samlet, sier hun.

– Dette har vært et grundig arbeid som har pågått siden 1. oktober i fjor. Saken er ikke ferdigbehandlet og skal til partigruppene før presidentskapet lager endelig innstilling. Det blir debatt og votering i plenum før Stortinget bryter opp før ferien, sier Nybakk.

Lundteigens kritikk kommenterer hun slik:

– Vi har styrket kontroll- og konstitusjonskomiteen på et par områder, blant annet på mindretallsrettigheter. De fleste komiteene blir berørt av omrokeringene vi gjør på saksfeltene, sier Nybakk.

Vil ikke snakke

Ingjerd Schou (H), som er fjerde visepresident på Stortinget, svarer i en tekstmelding at saken ikke er ferdig og dermed ikke endelig, ei heller offentlig.

Saken er unntatt offentlighet fram til presidentskapet avgir sin innstilling 8. juni. Vedtak fattes 20. juni.

Arnstad (Sp) forklarer hvorfor hun tok dissens mot budsjettforslaget:

– Budsjettet for Stortinget har hele tiden ligget i kontroll- og konstitusjonskomiteen, helt siden komiteens opprettelse. Jeg ser ikke at det har skjedd noe de siste årene som gir noe grunnlag for å endre dette budsjettansvaret.

– Vendetta, sier Lundteigen. Er det et smekk på fingrene til kontroll- og konstitusjonskomiteen?

– Nei, jeg har ingen grunn til å spekulere i det, men selv om det kanskje har vært en mer aktiv debatt i kontrollkomiteen omkring budsjettet til Stortinget de siste årene, så er jo ikke det er argument for å flytte budsjettet, sier Arnstad.

Det har ikke lyktes Aftenbladet å få kommentarer fra kontrollkomiteens leder, Martin Kolberg (Ap) eller Helge Thorheim (Frp), andre nestleder i komiteen.

Michael Tetzschner (H), første nestleder i kontrollkomiteen, vil ikke kommentere saken.

Se egen sak for andre endringer det ifølge Aftenbladets kilder er flertall for.

Publisert: