Bakterie-fare i Gilde-Agro-kjøtt

Pallevis med kjøttvarer fra Gilde Agro er utsatt for ulovlig støv og smittefare i et fryserom på Forus. Kjøttkontrollen har krevd utbedring i over ett år.