Krav om ferdskriver i nye hurtigbåter

Sjøfartsdirektoratet har satt fram krav om at alle nye hurtigbåter skal være utstyrt med ferdskriver. Kravet kommer som en følge av ulykken med hurtigbåten «Sleipner» i november i fjor, og blir reist i et utkast til nye forskrifter for hurtigbåter.