Nekter å søke om dykkerskadeerstatning

Pionerdykkerne fra Nordsjøen føler seg sviktet både av sin egen fagforening, Nopef og av myndigheter.