Flere uførepensjonister

Ved utgangen av september i år mottok 276.688 personer uførepensjon fra folketrygden. Det er 10.455 flere enn på samme tid i fjor.