Tingretten skal vurdere løslatelse av lommemannen

Overgrepsdømte Erik Andersen (62) skal tirsdag forsøke å overbevise retten om at han kan prøveløslates.