• Mulla Krekar og kona Rokosh under rettsmøte i Borgarting lagmannsretts tirsdag i forbindelse med begjæring om å oppheve politiets beslutning om tvungent oppholdssted for Faraj Ahmad Najmudding (Mulla Krekar) på Kyrksæterøra. Scanpix

Tingrettens Krekar-kjennelse kommer fredag

Oslo tingrett avsier fredag ettermiddag kjennelsen om hvorvidt vedtaket om å tvangsflytte mulla Krekar til Kyrksæterøra er gyldig eller ikke.