Butikkjobb er vanligst

Butikkmedarbeider var det vanligste yrket i 1999, med 133.000 sysselsatte. De nest vanligste yrkene var lærere, renholdere, sykepleiere og hjelpepleiere med mellom 60.000 og 70.000 sysselsatte.