Husbank-overskudd bør tilbake til kundene

Overskuddet på 200 millioner kroner i Husbanken bør tilbakeføres til Husbankens kunder, mener administrerende direktør Lars Wilhelmsen i Husbanken.