Norsk lov mot EØS-regler i erstatningssak

Hvis du sitter på med en alkoholpåvirket sjåfør som krasjer og blir hardt skadd har du da krav på erstatning? Norsk lov og EØS-regler gir ikke samme svar på spørsmålet.