• Odda sett fra lufta. Fire hus er vasket bort Rune Sævig

Se hvordan flommen har ødelagt

Politiet planlegger for langvarig beredskap. Det er store ødeleggelser mange steder på vestlandet. Politiet ber om at innbyggerne i flomutsatte områder er aktsomme når de beveger seg ute og hele tiden gjør gode vurderinger på hvor de beveger seg.