Sosialkontorene stenges i streik

320 sosionomer, vernepleiere ogbarnevernspedagoger i Stavanger streiker fra mandag morgen.Sosialkontorer blir stengt, barnevernssaker stopper opp ogomsorgsboliger kan bli rammet.