Flere smittes i utlandet

Statens institutt for folkehelse registrerte i fjor en sterk økning i alvorlige, smittsomme sykdommer som nordmenn har pådratt seg under opphold i utlandet.