• Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) sier det er fylkets oppgave å prioritere rassikring. Fredrik Refvem

Solvik-Olsen: - NSB skal ikke legges ned

Regjeringens jernbanereform innebærer at NSB skal avvikles og togtrafikken konkurranseutsettes, etter det Aftenposten erfarer. — NSB skal ikke legges ned, sier samferdselsministeren.