Nokas-dømte Betew kan løslates

NOKAS-dømte Metkel Betew kan løslates, har tingretten avgjort. Han ble dømt til 16 års forvaring med en minstetid på 10 år.