Arbeidstilsynet vil bedresykehjemsrutiner

Arbeidstilsynet skal kontrollere 933 alders-og sykehjem i landet for å få redusert omfanget avbelastningsskader blant de ansatte.