Dårligere forutsigbarhet med kontantstøtte

– Den økonomiske forutsigbarheten for de private barnehagene er blitt svekket etter at kontantstøtten kom, sier politisk rådgiver Kjell Erik Øie i Barne— og familiedepartementet (BFD).