Norske leger kan for lite om gentester

Ni av ti leger synes ikke de har nok kunnskaper om gentester, som kan fastslå risiko for å utvikle en bestemt sykdom, til å informere, veilede og følge opp pasientene sine.