Staten tilbyr bøndene 150 millioner mer

Statens tilbud i jordbruksoppgjøret har en ramme på 150 millioner kroner ekstra. Det er 1.350 millioner kroner mindre enn det bøndenes krav.