Soldater psykologtestes før utenlandstjeneste

For første gang skal det lages en psykologisk profil av personligheten til samtlige norske offiserer og soldater som skal tjenestegjøre i utlandet. Forsvaret vil luke ut soldater som ikke duger til utenlandstjeneste.