Forbud mot import av diamanter fra Sierra Leone

Utenriksdepartementet har vedtatt å forby import av rådiamanter fra Sierra Leone til Norge.