Narkoforbrytelser koster 1 mrd. årlig

Politietterforskning, domstolsbehandling og fengselsopphold for brudd på narkotikaloven koster samfunnet godt over én milliard kroner i året.